Cyhoeddi’n tymor 2019/20…

Buodd Sinfonia Cymru ar sawl antur gwych yn ystod ein tymor cerddorol diwethaf – Tosca yn Abu Dhabi gyda Bryn Terfel, gwerthu pob tocyn ar gyfer taith gyda Sheku Kanneh-Mason, Caroline Pether yn cyflwyno’r Pedwar Tymor, a darlledu gyda Radio 3 am yr ail dro o fewn deuddeg mis. Gyda’r prosiectau hyn, cyflwynwyd cynulleidfa newydd i waith Sinfonia Cymru; fel chi, maent wedi cael cyfle i brofi’r egni a’r ymrwymiad anhygoel y mae ein chwaraewyr ifanc yn dangos ym mhob perfformiad.

Mae gennym ragor o raglenni o safon uchel ar eich cyfer y tymor hwn, felly pam ddim gwneud nodyn yn eich dyddiadur ac ymuno â ni i brofi rhagor o gerddoriaeth adloniannol ac ysbrydoledig.

Season letter – Cym final