Cyhoeddi’n tymor 2019/20… Buodd Sinfonia Cymru ar sawl antur gwych yn ystod ein tymor cerddorol diwethaf – Tosca yn Abu Dhabi gyda Bryn Terfel, gwerthu pob tocyn ar gyfer taith gyda Sheku Kanneh-Mason, Caroline Pether yn cyflwyno’r Pedwar Tymor, a darlledu gyda Radio 3 am yr ail dro o fewn deuddeg mis. Gyda’r prosiectau hyn, cyflwynwyd cynulleidfa newydd […]

Read More

Newidiadau i’r wefan

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ailwampio’n gwefan. Am gyfnod byr, bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg o rai tudalennau’n anghyson, ac mae’n bosib bydd rhai tudalennau’n edrych yn od rhwng hyn a Llun 1 Gorffennaf. Diolch am eich amynedd. 

Read More

Beethoven 250: Doniau clasurol Caerdydd yn dod at ei gilydd i ddathlu ledled y ddinas yn 2020

Yn 2020, bydd hi’n 250 o flynyddoedd ers geni un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd cerddoriaeth glasurol, a bydd cymuned gerddoriaeth Caerdydd yn dod â gweithiau mwyaf eiconig Beethoven at ei gilydd.

Read More