Sinfonia Cymru yn perfformio Red Hot Chili Peppers

Diolch i’r holl weithwyr allweddol y GIG ac i bawb sydd yn lockdown – diolch am amddiffyn ein byd ni. #DalAti #TheWorldWeLove #AroswchAdref. Wedi’i chreu mewn partneriaeth â Tŷ Cerdd. Gwyliwch mwy gan Sinfonia Cymru yma.

Read More

Codwr Arian profiadol, cyflogai rhan-amser neu gontract ar eich liwt eich hun

A allwch chi fynd ati ar garlam i helpu Sinfonia Cymru i gyflawni a chynyddu ein hincwm rydym ni’n ei gynhyrchu ein hunain? Rydym yn chwilio am godwr arian profiadol i weithio gyda ni naill ai fel cyflogai rhan-amser, yn gweithio o’n swyddfeydd ym Mae Caerdydd, neu ar ei liwt ei hun gyda’r opsiwn i […]

Read More

Diweddariad ar y Coronafeirws – 27 Mawrth

Oherwydd bod y Coronafeirws yn parhau i ledaenu, rydym wedi trafod y sefyllfa gyda Chapter, Caerdydd ac, er mawr siom, rydym wedi penderfynu canslo gweddill cyfres cyngherddau Curate, y bwriadwyd eu cynnal ar ddydd Iau 28 Ebrill, 28 Mai a 25 Mehefin. Byddwn yn gwneud penderfyniad ar y cyngerdd amser cinio yng Nglan-yr-Afon, Casnewydd, dydd […]

Read More

Diweddariad ar y Coronafeirws – 18 Mawrth 

Yn dilyn y datganiad diweddaraf gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac yn enwedig y cyngor i osgoi theatrau ac i beidio â theithio oni bai bod hynny’n hanfodol, mae’n ddrwg iawn gennym gyhoeddi ein bod wedi penderfynu canslo pob perfformiad hyd at 1 Ebrill. Mae’r penderfyniad hwn yn cyd-fynd â chau nifer o’n lleoliadau perfformio.  […]

Read More