Mae #PPP yn archwilio newid hinsawdd, sef un o’r heriau mwyaf sylweddol sydd wedi wynebu’r ddynoliaeth erioed. Trwy ddefnyddio cymysgedd eclectig o arddulliau a dylanwadau cerddorol, gan gynnwys swing, salsa, tecno, cerddoriaeth filwrol a llawer mwy, mae’r cyngerdd hwn yn cyfleu’r cydbwysedd bregus sydd wrth wraidd y “llinell waelod driphlyg” a’r berw emosiynol anochel sy’n dod gyda hynny.  Wedi’i guradu gan Helen Wilson.