Taith wefreiddiol i finimaliaeth a’r avant-garde gyda cherddoriaeth Philip Glass a George Crumb.

#WineGlass fydd yr ail gyngerdd mewn cyfres newydd o gyngherddau mewn partneriaeth â Tramshed Tech, y safle technoleg a chreadigol blaengar yng Nghaerdydd. Bydd yn cyfuno rhaglen amrywiol a chyffrous o gerddoriaeth â thafluniadau ffilmiau, mewn lleoliad hardd a oedd gynt yn adeilad diwydiannol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar-lein yn ei gyfanrwydd, ar dudalen Facebook Sinfonia Cymru. Cliciwch yma i weld tudalen Facebook Sinfonia Cymru.

Dechreuwn gyda Chyfres Philip Glass o ‘Bent’, a gyfansoddwyd ar gyfer y ffilm o 1997 a gyfarwyddwyd gan Sean Mathias. Bydd y naws yn newid wrth symud at Black Angels gan George Crumb, sef darn trawiadol ac anghonfensiynol ar gyfer pedwarawd llinynnol gydag offerynnau taro a gwydrau gwin (sy’n cael eu tiwnio a’u chwarae). Yna, byddwn yn dychwelyd at waith Philip Glass gyda’r Pedwarawd Llinynnol Rhif 5, sef gwaith â naws sy’n newid o ddifrifol i fywiog ac, yn y pen draw, yn codi’r ysbryd.

Mae’r cyngerdd hwn yn cynnwys tair set o gerddoriaeth. Bydd pob set tua ugain munud o hyd, gydag egwyl o ddeng munud rhwng pob set. Bydd y drysau’n agor am 8pm, a’r gerddoriaeth yn dechrau am 8.30pm.

Philip Glass Suite from ‘Bent’ for String Quartet

George Crumb Black Angels

Philip Glass String Quartet No. 5