Ildiwch i seiniau hyfryd Webern, Barber, Penderecki a Schoenberg. Yn cynnwys tafluniadau ffilm a gosodiadau digidol – ymgollwch yn llawenydd y daith.

Bydd yn cyfuno rhaglen amrywiol a chyffrous o gerddoriaeth â thafluniadau ffilmiau, mewn lleoliad hardd a oedd gynt yn adeilad diwydiannol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar-lein yn ei gyfanrwydd, ar dudalen Facebook Sinfonia Cymru.

Mae’r cyngerdd hwn yn cynnwys tair set o gerddoriaeth. Bydd pob set tua ugain munud o hyd, gydag egwyl o ddeng munud rhwng pob set. Bydd y drysau’n agor am 8pm, a’r gerddoriaeth yn dechrau am 8.30pm.

Webern Langsamer Satz
Barber Adagio (for string quartet)
Penderecki String Trio
Schoenberg Verklärte Nacht