Archwilio cred a gobaith drwy gerddoriaeth John Adams, Gavin Bryars, Arvo Pärt a Vivaldi.

#BowDown fydd y cyngerdd cyntaf mewn cyfres newydd o gyngherddau mewn partneriaeth â Tramshed Tech, y safle technoleg a chreadigol blaengar yng Nghaerdydd. Bydd yn cyfuno rhaglen amrywiol iawn o gerddoriaeth anhygoel â thafluniadau ffilmiau, mewn lleoliad hardd a oedd gynt yn adeilad diwydiannol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar-lein yn ei gyfanrwydd, ar dudalen Facebook Sinfonia Cymru. Cliciwch yma i weld tudalen Facebook Sinfonia Cymru.

Mae’r cyngerdd yn agor â darn hardd Vivaldi, ‘Santo Sepolcro’, cyn toddi i gerddoriaeth cynhyrfus ‘Shaker Loops’ gan John Adams. Yna, symudwn ymlaen at gerddoriaeth sanctaidd Arvo Pärt. Daw’r cyngerdd i ben gyda Jesus’ Blood Never Failed Me Yet – darn hiraethus mesmeraidd gan Gavin Bryars.

Mae’r cyngerdd hwn yn cynnwys tair set o gerddoriaeth. Bydd pob set tua ugain munud o hyd, gydag egwyl o ddeng munud rhwng pob set. Bydd y drysau’n agor am 8pm, a’r gerddoriaeth yn dechrau am 8.30pm.

Vivaldi Sinfonia in B minor, RV 169 ‘al Santo Sepolcro’
John Adams Shaker Loops

Arvo Pärt Summa
Arvo Pärt Fratres

Gavin Bryars Jesus’ Blood Never Failed Me Yet