Ymunwch â ni ar daith trwy fywyd a marwolaeth, a’r holl syniadau mawr ar hyd y ffordd, yn cynnwys gosodiadau digidol, tafluniadau ffilm a cherddoriaeth gan Michael Gordon, Philip Glass, J S Bach a Steve Reich.

Bydd yn cyfuno rhaglen amrywiol a chyffrous o gerddoriaeth â thafluniadau ffilmiau, mewn lleoliad hardd a oedd gynt yn adeilad diwydiannol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar-lein yn ei gyfanrwydd, ar dudalen Facebook Sinfonia Cymru.

Mae’r cyngerdd hwn yn cynnwys tair set o gerddoriaeth. Bydd pob set tua ugain munud o hyd, gydag egwyl o ddeng munud rhwng pob set. Bydd y drysau’n agor am 8pm, a’r gerddoriaeth yn dechrau am 8.30pm.

Michael Gordon – Light is Calling, Potassium
Philip Glass – String Quartet No. 3 ‘Mishima’
Bach – Vor Deinen Thron Tret’ Ich Heimit
Steve Reich – Different Trains