Mae cerddoriaeth offerynnau taro o cello yn archwilio effeithiau technoleg a chamddefnyddio data ar gymdeithas. Wedi’i guradu gan Delia Stevens.

21
Andy Akiho

Paper Melodies (my music box music)
Jason Treuting

Grab It!
Jacob TV

Trio Per Uno – mvt. I – meccanico
Nebojsa Zivkovic

“Yn ddiweddar, mae cyfraniad Facebook a chyfryngau cymdeithasol a’r gafael sydd ganddynt ar gymdeithas wedi fy nghyfareddu a’m harswydo i’r un
graddau. Mae Google a Facebook yn gwybod popeth: gallan nhw adnabod ein hwynebau, olrhain ein symudiadau, rhagfynegi ein harferion dyddiol. Maen nhw’n gwybod ein hoff fwydydd, pwy yw ein ffrindiau, ein rhywedd, ein hoedran, ein rhywioldeb, hanes ein perthnasoedd – hyd yn oed beth wnaethon ni ei deipio yn y blwch statws ac yna ei ddileu a’i ailolygu cyn cyhoeddi.
 
A gallan nhw gadw’r wybodaeth honno am byth oherwydd ein bod ni eisoes wedi rhoi caniatâd iddyn nhw. Rydyn ni i gyd (a minnau hefyd) yn gaeth i’r offer rhyfeddol hyn ac yn ddibynnol arnynt, gan eu bod yn dod â ni i gyd yn agosach at ein gilydd, gan wneud ein bywydau’n fwy effeithlon ac ehangu ein posibiliadau ar gyfer datblygu, rhannu a chyfathrebu.
 
Fodd bynnag, mae digwyddiadau diweddar yn 2018 yn dechrau agor ein llygaid i’r ffaith ein bod ni’n sydyn mewn mudiad goruchwyliol Brawd Mawr 1984 yr ydym i gyd wedi ymuno ag ef yn wirfoddol, a grëwyd gan algorithmau mewn hunanbroffwydoliaeth ddiderfyn o reolaeth a thuedd sydd eisoes wedi dylanwadu ar etholiad America a hyd yn oed ein gwleidyddiaeth ni – Brexit – trwy ystumio ein hymdeimlad o realiti, moesoldeb a dewis.
 
Gan feddwl am y cwestiynau hyn, rydw i wedi dwyn ynghyd casgliad o ddarnau sydd, yn fy marn i, yn archwilio’r themâu grymus hyn yn gerddorol.”

Delia Stevens