• Canolfan Mileniwm Cymru - 8th October 2016
    Tocynnau

Ar fore 21 Hydref 1966, roedd ystafelloedd newyddion ym mhedwar ban y byd wedi’u syfrdanu gan un o’r straeon mwyaf trasig yn hanes Cymru. Ar ôl i domen wastraff y gwaith glo gwympo uwchben yr ysgol gynradd yn Aberfan, bu farw 116 o blant a 28 oedolyn.

Mae Aberfan yn gyngerdd sy’n coffáu 50 mlynedd ers y trychineb; dyma noson sy’n cofio’r rheiny a gollodd eu bywydau, sy’n myfyrio ar ddewrder y goroeswyr a’r galarwyr ac sy’n dathlu ysbryd y gymuned wrth edrych i’r dyfodol.

Mae S4C wedi comisiynu’r darn arbennig, Cantata Memoria, fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf erioed yn y gyngerdd yma. Wedi’i gyfansoddi a’i arwain gan Karl Jenkins gyda libreto gan y bardd Mererid Hopwood, bydd Sinfonia Cymru yn perfformio’r darn gyda chôr cymysg o fwy na 150 o gantorion ochr yn ochr â chôr plant o 116.

Bydd rhai o artistiaid mwyaf adnabyddus Cymru yn cymryd rhan gan gynnwys y delynores Catrin Finch, yr arbenigwr pres David Childs, y soprano Elin Manahan Thomas a’r bas-bariton byd-enwog Bryn Terfel. Bydd y noson hefyd yn cynnwys gwaith ysgrifenedig newydd, wedi’i ddarllen gan amrywiaeth o artistiaid ynghyd â pherfformiadau cymunedol arbennig gan Gôr Meibion Ynysowen a chorau ysgol o Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen ac Ysgol Rhyd y Grug.

Cynhyrchiad ar y cyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Mr Producer ar ran Elusen Coffáu Aberfan ac wedi’i gynhyrchu ar gyfer y teledu gan Rondo Media.