Wedi’i guradu gan Caroline Pether Dewiswyd y gerddoriaeth yn y rhaglen hon yn fwriadol i roi lle i chi feddwl, myfyrio ac ymlacio. O ddefnydd Arvo Pärt o ddistawrwydd i gofleidio’r ysbrydol, i’r ffordd y defnyddia Haydn bontydd o’r tywyllwch i’r goleuni yn symbol o drosgynoldeb, mae gan y gerddoriaeth hon y pŵer i fynd […]

View more information

Wedi’i guradu gan Ali Vennart Gan herio confensiynau’r gorffennol, mae Endangered yn dathlu offerynnau sy’n cael fawr o sylw yn aml, sef rhannau bas, isel teulu’r llinynnau. Mwynhewch seiniau pêr, cyfoethog a dieithr y rhywogaethau prin hyn – y fiola, y soddgrwth a’r bas dwbl! Bydd pedwar offerynwr yn eich tywys trwy’r diriogaeth gerddorol anghyfarwydd […]

View more information

Ymunwch â ni am gyngherddau ysbrydoledig gan ein chwaraewyr proffesiynol ifanc.

View more information
  • Canolfan Glan-yr-Afon, Casnewydd - 3rd June 2020
    Buy tickets

Wedi’i guradu gan Gideon Brooks a Danny Vassallo Gan ddathlu cysylltiad Cymru â De America, mae Sinfonia Cymru yn cyflwyno ensemble unigryw: fiolín, soddgrwth, bas dwbl, trwmped a phiano. Dyma archwiliad o gerddoriaeth tango ac alawon gwerin traddodiadol Cymru nas clywyd erioed o’r blaen; byddwch yn barod i gael eich tywys i’r Ariannin trwy waith […]

View more information