Clflwynwch gais am gyfleoedd llawrydd gyda Sinfonia Cymru

Ar hyn o bryd, rudum yn derbyn ceisiadau i ymuno â’n cerddorfa lawrydd i gerddorion proffesiynol ifanc. Darllenwch y pecyn clyweliadau isod i gael rhagor o wybodaeth cyn cyflwyno’r fflurflen gais.

Gwybodaeth am y Clyweliad

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yh (GMT) 20 Ionawr 2020

Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at Rheolwr y Gerddorfa, sef Joseph Evans.