Gall gwaith uchelgeisiol Sinfonia Cymru o gefnogi cerddorion ifanc proffesiynol ond gael ei wneud diolch i gefnogaeth ymroddedig ein cyllidwyr, rhoddwyr, Cyfeillion a Noddwyr.

Gallwch ymuno â Chyfeillion Cefnogol Sinfonia Cymru am ddim ond £30 yr unigolyn neu £50 yr aelwyd y flwyddyn, neu dod yn Noddwr Sinfonia Cymru i roi unrhyw swm dros £100. Ran amlaf, mae’n noddwyr yn rhoi cefnogaeth flynyddol o £1,000, £600, £240 neu £100.

Gallwch dalu’n fisol neu’n flynyddol drwy siec neu archeb sefydlog. Fel Cyfaill neu Noddwr byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd am ein holl berfformiadau a gweithgareddau eraill.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch neu canwch 02920754556.

 

Hoffwn gydnabod cefnogaeth y sefydliadau a’r unigolion canlynol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Llywodraeth Cymru
Ashley Family Foundation
Colwinston Charitable Trust
Fenton Arts Trust
Foyle Foundation
Gwendoline and Margaret Davies Trust
The Leche Trust
Oakdale Trust
Darwin Gray

Noddwyr
Robert Bell
Neil & Madeleine Bidder
Dr. Mary Browning
Mr & Mrs G Cheesman
John Cosslett
Geraint & Elizabeth Talfan Davies
William & Christine Eynon
G Wyn Howells
John Hussell
Sheila Jeffries
Emyr Wynne Jones
Roger Jones
Dafydd & Christine Lewis
Sophie & Simon Lewis
John Minkes
Sally Morgan
Sara Naudi
Sue Parry
Yr Athro Brian Peeling
Alan, Maggie & Hywel Peterson
Steven Tyrer & Michael Pierce
Kempton & Helene Rees
Dr John KH & Mrs Janet Rees
Menna Richards
Lucy Stout & Carlo Rizzi
Michael & Mary Salter
David Seligman OBE
James Thomas & Chris Loughran
Roger & Rhian Thomas
Lady Sarah Waterhouse
Gaye Williams
Russell Withington & Sandra Jones

Cyfeillion Cefnogol
David Ash
Geoff D Atkins
Miss V Chance
Mona Clark
Rev & Mrs PEN David
George & Joyce Davis
Mr J Russell Evans
Gethin & Jane Griffiths
Bette L Griffiths & Bridgit Dimond
Judith Harmer
Roger & Yvonne Hudd
Leslie Jones
Janet Jones
Jenny Kendall
Robert Lewand
Meinir Lloyd Lewis
Mary Pugh
Alban & Rhinedd Rees
Miss J M Tanner
Corris & Joan Thomas
Lynn & Moira Thomas