BEETHOVEN 2020 brand BLK
Yn 2020, bydd hi’n 250 o flynyddoedd ers geni un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd cerddoriaeth glasurol, a bydd cymuned gerddoriaeth Caerdydd yn dod â gweithiau mwyaf eiconig Beethoven at ei gilydd.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBC NOW), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), Sinfonia Cymru, Neuadd Dewi Sant, ac Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn cyflwyno Beethoven 250 dros gyfnod o flwyddyn o ddathlu.

Dyma rai o’r uchafbwyntiau:
– Ail-greu cyngerdd arbennig Beethoven yn y Theater an der Wien yn Fienna yn 1808. Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu’r anrhydedd o berfformio’r bumed a’r chweched symffoni, Concerto Rhif 4 i’r Piano, detholiadau o’r Offeren yn C Fwyaf a’r Ffantasi Gorawl [19 Ionawr 2020]
– Bydd Tom Service o BBC Radio 3 a Cherddorfa Aurora yn cyflwyno Eroica gan Beethoven ar eu cof yn Neuadd Dewi Sant [18 Mai 2020]
– Bydd Sinfonia Cymru yn perfformio pob un o bump concerto Beethoven i’r piano ar un penwythnos yn Neuadd Hoddinott y BBC [21 a  22 Mawrth 2020]
– Bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyflwyno’r arwr cerddorol, Beethoven, i bobl ifanc yn Orchestradventure! yn Neuadd Dewi Sant [4 Chwefror 2020]
– Bydd y canlynol ymhlith yr arweinwyr a’r artistiaid: Alwyn Mellor, Carlo Rizzi, Gábor Tákacs-Nagy, Jaime Martín, Llŷr Williams, Nicola Benedetti, Pavel Kolesnikov, Steven Osborne, Tadaaki Otaka a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Cyngor Caerdydd, y Cyng Peter Bradbury:  “Mae Caerdydd yn ddinas sy’n gyforiog o greadigrwydd, o’i chanolfannau llawr gwlad i’w neuaddau cyngerdd a thu hwnt.  Bydd y flwyddyn hon o gyd-ddathlu, sy’n dynodi 250 o flynyddoedd ers geni Beethoven, yn gyfle arbennig i arddangos y doniau cerddorol sylweddol sydd gennym yma, y canolfannau gwych, a’r rhesymau pam rydyn ni’n credu bod gan y ddinas y potensial i fod yn Ddinas Gerdd go-iawn gyntaf y DU.”

Bydd dathliadau’r flwyddyn yn dechrau ym mis Ionawr gyda Thrio Beethoven ar gyfer y Piano yn D fwyaf ‘Ysbryd’ [10 Ionawr 2020] yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd yn mynd ymlaen hyd at fis Tachwedd gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio corawl arloesol Beethoven Symffoni Rhif 9 [8 Tachwedd 2020].

Fel rhan o’r dathliadau pen-blwydd, mae cyfansoddwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi cael gwahoddiad i ysgrifennu gweithiau newydd wedi’u hysbrydoli gan Trio ‘Ysbryd’ Beethoven. Bydd the Gould Piano Trio yn dewis un o’r gweithiau hyn ac yn ei berfformio am y tro cyntaf yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru [10 Ionawr] ac yn perfformio’r darn gwreiddiol hefyd.

Daw Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru at ei gilydd mewn digwyddiad mawr yn Neuadd Dewi Sant, neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru, i ail-greu Beethoven: Cyngerdd 1808 [19 Ionawr]. Y cyfansoddwr ei hun wnaeth drefnu’r cyngerdd, a gynhaliwyd yn y Theater an der Wien yn Fienna yn 1808. Roedd y cyngerdd hwn yn cael ei ystyried yn un o gyngherddau mwyaf nodedig Beethoven. Yn y cyngerdd hwn y perfformiwyd ei bumed a’i chweched symffoni am y tro cyntaf erioed, a dyma oedd y tro olaf i Beethoven ymddangos fel unawdydd, yn perfformio ei bedwerydd concerto i’r piano. I agor y cyngerdd, bydd Cerddorfa WNO, o dan arweiniad Carlo Rizzi, yn perfformio Symffoni Rhif 6, Ah! Perfido, Gloria o’r Offeren yn C Fwyaf, a Concerto Rhif 4 i’r Piano gyda Steven Osborne. Bydd yr ail hanner, lle bydd BBC NOW yn perfformio, o dan arweiniad Jaime Martín a’r pianydd Llŷr Williams, yn cynnwys perfformiad o Symffoni Rhif 5, Sanctus o’r Offeren yn C Fwyaf, Extemporised Fantasia a’r Ffantasi Gorawl.

Ym mis Chwefror yn Neuadd Dewi Sant bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r animateur, Ruth Roasles, yn tywys cynulleidfaoedd ar daith ryngweithiol drwy amser i gwrdd â Beethoven, yr arwr cerddorol. Mae Orchestradventure! [4 Chwefror 2020] wedi cael ei gynllunio’n arbennig i ddal dychymyg plant ysgol. Drwy rym cerddorfa symffoni fyw, byddant yn darganfod mwy am y cyfansoddwr byddar, ac yn ystyried a oedd o bosib yn gallu clywed y dyfodol yn ei feddwl! Bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn adrodd hanes anhygoel Beethoven, gan gysylltu ei gerddoriaeth â champweithiau modern o gerddoriaeth ffilmiau poblogaidd.

Ar drothwy’r gwanwyn, bydd Sinfonia Cymru yn cyflwyno Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano ar un penwythnos [21 a 22 Mawrth 2020]. Pavel Kolesnikov fydd yn perfformio. Newydd droi’n 30 oed y mae’r cyn Artist Cenhedlaeth Newydd BBC Radio 3, ac mae’n prysur wneud enw iddo’i hun fel artist blaenllaw yn fyd-eang. Gábor Tákacs-Nagy fydd yn arwain Sinfonia Cymru, a hynny mewn tri chyngerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Ym mis Mai, bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu aelodau Cerddorfa Aurora i berfformio Eroica gan Beethoven ar eu cof [18 Mai 2020]. Mae Cerddorfa Aurora yn ensemble sy’n enwog am berfformio symffonïau cyflawn ar eu cof. Bydd yn perfformio Symffoni Rhif 3 ‘Eroica’, sy’n ddarn hyderus a mynegiannol, a arweiniodd at newid rheolau symffonïau am byth. Bydd cyflwynydd BBC Radio 3 Tom Service a’r arweinydd Nicholas Collon yn datgymalu ac yn ail-greu campwaith Beethoven mewn cyflwyniad rhyngweithiol cyn y perfformiad. Bydd Nicola Benedetti yn dychwelyd i Gaerdydd i agor y cyngerdd, a bydd yn perfformio’r  Concerto i’r Ffidil gan Mendelssohn.

Bydd penllanw tymor Beethoven 250 yng Nghaerdydd yn cynnwys campwaith corawl Missa Solemnis [5 Mehefin] gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC o dan arweiniad Tadaaki Otaka yn Neuadd Hoddinott y BBC, a bydd yn dod i ben gyda Symffoni Rhif 9 ‘Corawl’ [8 Tachwedd] gyda pherfformiadau gan Gerddorfa a Chorws WNO , Corws Cymunedol WNO a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant o dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/beth-sydd-ymlaen/beethoven-250/ #Beethoven250