Cerddorfa yw Sinfonia Cymru.

Nid cerddorfa yw Sinfonia Cymru.

Sefydliad gerddorol ddeinamig yw Sinfonia Cymru, â’r pwrpas o ddatblygu a chefnogi cerddorion ifanc yn nyddiau cynnar eu gyrfaoedd, a thrwy wneud hynny, i gyflwyno perfformiadau cofiadwy i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Weithiau, rydym yn gerddorfa draddodiadol – yn amrywio o ensemblesllinynnol bychain i raddfa symffoni lawn. Ar adegau eraill, rydym yn gweithio mewn grwpiau llai, ar gyfer perfformiadau agos-atoch mewn amryw o arddulliau cerddorol. Rydym yn cyflwyno cyngherddau cerddorfaol, cyngherddau siambr, a pherfformiadau sy’n croesi ffiniau cerddorol. Mae’r rhestr o artistiaid i ni gyd-weithio â nhw’n ddiweddar yn amrywio o ffigyrau blaenllaw’r byd clasurol – fel Bryn Terfel, Sheku Kanneh-Mason, a Catrin Finch – i’r pianydd jazz Gwilym Simcock, y gantores soul-funkKizzy Crawford, a’r grwp cerddoriaeth-byd, Kabantu.

Mae’n chwaraewyr ifanc, sydd i gyd o dan 30, yn medru ar sgil enfawr, ond maen nhw hefyd yn dod ag egni, ymrwymiad clodwiw a brwdfrydedd di-flino i bopeth maen nhw’n gwneud gyda Sinfonia Cymru. Beth bynnag a lle bynnag maen nhw’n chwarae, mae yna gyffro i’w deimlo’n y neuadd gyngerdd sy’n amhosib rhoi mewn i eiriau.

Mae Sinfonia Cymru yn arbennig, a rydym wrth ein boddau’n cyflwyno ein gwaith. Felly os ydych yn mynychu cyngherddau’n rheolaidd neu’n meddwl trio’r profiad am y tro cyntaf, cymrwch fantais o’n tocynnau fforddiadwy ac ymunwch â ni am nosweithiau cofiadwy o gerddoriaeth hyfryd.

I anfon neges e-bost at Sinfonia Cymru, cliciwch yma. Os hoffech ein ffonio ni, rhif ein swyddfa yw 02920 754556. Os yw’n well gennych anfon llythyr, ein cyfeiriad yw: Enterprise House, 127-129 Bute Street, Caerdydd CF10 5LE

Gweinyddiaeth
Peter BellinghamPrif Weithredwr
Tammy Daly Rheolwr Cyffredinol

Joseph Evans Rheolwr Cerddorfa
Hannah Roberts Swyddog Marchnata

Cymdeithion Celfyddydol
Gareth Jones Sylfaenydd ac Ymgynghorydd Celfyddydol
Caroline Pether Arweinydd

Bwrdd
Catrin Slater Cadeirydd
David Jackson
Deborah Keyser
Wiard Sterk
Marc Thomas
Simone Willis

Michael Salter Llywydd Anrhydeddus