Gall Sinfonia Cymru ond ffynnu fel sefydliad celfyddydau uchelgeisiol yng Nghymru gyda chefnogaeth ymroddedig ein holl gyllidwyr, rhoddwyr, Cyfeillion, Noddwyr a sefydliadau partner y mae eu cefnogaeth barhaus yn ein galluogi i barhau ar ein taith gerddorol.

Gallwch ymuno â Chyfeillion Cefnogol Sinfonia Cymru am ddim ond £30 yr unigolyn neu £50 yr aelwyd y flwyddyn neu Noddwyr Sinfonia Cymru am £100, £240 neu £600+ y flwyddyn.

Gallwch dalu’n fisol neu’n flynyddol drwy siec neu archeb sefydlog. Fel Cyfaill neu Noddwr byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd a disgownt o £1 oddi ar brisiau llawn tocynnau a chonsesiynau ar gyfer prif gyngherddau’r gerddorfa bob blwyddyn.

E-bost: clic
Dros-y-Ffon: 02920 754556

Gwneud cyfraniad:

Dymuna Sinfonia Cymru gydnabod cymorth y sefydliadau a’r unigolion canlynol:

Arts Council of Wales
Welsh Government
Ashley Family Foundation
Colwinston Charitable Trust
D’Oyly Carte Charitable Trust
Foyle Foundation
Garfield Weston Foundation
The Garrick Charitable Trust
Leche Trust
PRS for Music Foundation (Open Fund)
PRS for Music Foundation (Resonate)
The Space
Darwin Gray

Noddwyr
Robert Bell
Neil & Madeleine Bidder
Mr & Mrs G Cheesman
Mr & Mrs Cosslett
Geraint & Elizabeth Talfan Davies
William & Christine Eynon
Martin & Jo Furber
G Wyn Howells
John Hussell
Terry James
Sheila Jeffries
Emyr Wynne Jones
Mrs Jones
Dafydd & Christine Lewis
John Minkes
Dr & Mrs Colin Morgan
Sally Morgan
Sara Naudi
Sue Parry
Professor Brian Peeling
Alan, Maggie & Hywel Peterson
Steven Tyrer & Michael Pierce
Kempton & Helene Rees
Dr John KH & Mrs Janet Rees
Menna Richards
Lucy Stout & Carlo Rizzi
Michael & Mary Salter
David Seligman OBE
James Thomas & Chris Loughran
Roger & Rhian Thomas
Lady Sarah Waterhouse
Gaye Williams
Russell Withington & Sandra Jones

Cyfeillion Cefnogol
David Ash
Geoff D Atkins
Miss V Chance
Mona Clark
Rev & Mrs PEN David
Rhona Elias
Mr J W & Mrs Sigrun Evans
Gethin & Jane Griffiths
Bette L Griffiths & Bridgit Dimond
Judith Harmer
Roger & Yvonne Hudd
Anna K Jackson
Dr and Mrs David Spencer Jeremiah
Janet Jones
Jenny Kendall
Meinir Lloyd Lewis
Eleri Owen
David Andrew Prescott
Mary Pugh
Alban & Rhinedd Rees
Miss J M Tanner
Corris & Joan Thomas
Lynn & Moira Thomas
Anna K Williams

Cyfeillion
George & Joyce Davis
Mr J Russell Evans
Leslie Jones
Emyr Williams