Gall Sinfonia Cymru ond ffynnu fel sefydliad celfyddydau uchelgeisiol yng Nghymru gyda chefnogaeth ymroddedig ein holl gyllidwyr, rhoddwyr, Cyfeillion, Noddwyr a sefydliadau partner y mae eu cefnogaeth barhaus yn ein galluogi i barhau ar ein taith gerddorol.

Gallwch ymuno â Chyfeillion Cefnogol Sinfonia Cymru am ddim ond £30 yr unigolyn neu £50 yr aelwyd y flwyddyn neu Noddwyr Sinfonia Cymru am £100, £240 neu £600+ y flwyddyn.

Gallwch dalu’n fisol neu’n flynyddol drwy siec neu archeb sefydlog. Fel Cyfaill neu Noddwr byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd a disgownt o £1 oddi ar brisiau llawn tocynnau a chonsesiynau ar gyfer prif gyngherddau’r gerddorfa bob blwyddyn.

E-bost: clic
Dros-y-Ffon: 02920 754556

Gwneud cyfraniad:

Dymuna Sinfonia Cymru gydnabod cymorth y sefydliadau a’r unigolion canlynol:

Arts Council of Wales
Welsh Government
Ashley Family Foundation
Colwinston Charitable Trust
D’Oyly Carte Charitable Trust
Foyle Foundation
Garfield Weston Foundation
PRS Foundation
The Space
Darwin Gray

Noddwyr
Neil & Madeleine Bidder
Mr & Mrs G Cheesman
Mr & Mrs Cosslett
Geraint & Elizabeth Talfan Davies
William & Christine Eynon
Martin & Jo Furber
G Wyn Howells
John Hussell
Terry James
Sheila Jeffries
Emyr Wynne Jones
Mrs Jones
Dafydd & Christine Lewis
John Minkes
Dr & Mrs Colin Morgan
Sally Morgan
Sara Naudi
Sue Parry
Professor Brian Peeling
Alan, Maggie & Hywel Peterson
Steven Tyrer & Michael Pierce
Kempton & Helene Rees
Dr John KH & Mrs Janet Rees
Menna Richards
Lucy Stout & Carlo Rizzi
Michael & Mary Salter
David Seligman OBE
James Thomas & Chris Loughran
Roger & Rhian Thomas
Lady Sarah Waterhouse
Gaye Williams
Russell Withington & Sandra Jones

Cyfeillion Cefnogol
David Ash
Geoff D Atkins
Miss V Chance
Mona Clark
Rev & Mrs PEN David
Rhona Elias
Mr J W & Mrs Sigrun Evans
Gethin & Jane Griffiths
Bette L Griffiths & Bridgit Dimond
Judith Harmer
Roger & Yvonne Hudd
Anna K Jackson
Dr and Mrs David Spencer Jeremiah
Janet Jones
Jenny Kendall
Meinir Lloyd Lewis
Eleri Owen
David Andrew Prescott
Mary Pugh
Alban & Rhinedd Rees
Miss J M Tanner
Corris & Joan Thomas
Lynn & Moira Thomas
Anna K Williams

Cyfeillion
George & Joyce Davis
Mr J Russell Evans
Leslie Jones
Emyr Williams