The Freddie Mercury Project

Ym mis Mehefin 2016, comisiynodd Sinfonia Cymru Vlad Maistorovici i greu trefniannau newydd o ganeuon byd-enwog Queen ar gyfer The Freddie Mercury Project.

Y cyfansoddwr Vlad Maistorovici oedd y Cyfarwyddwr a’r Unawdydd Feiolin ar gyfer y gyfres, a oedd hefyd yn cynnwys yr unawdwyr Harry Cameron-Penny a Robin Green ar y clarinét a’r piano. Aeth y gyfres ar daith i Gaerdydd, Casnewydd, Llanelli ac Aberhonddu.

Birdsong – Cân yr Adar

Ym mis Tachwedd 2016, gweithiodd Sinfonia Cymru â Gwilym Simcock a Kizzy Crawford ar Birdsong – Cân yr Adar, sef cyngerdd dwyieithog o gerddoriaeth newydd a gyfunodd gerddoriaeth jazz, clasurol a “soul-folk”, ac roedd hefyd yn cynnwys tafluniadau celf weledol gan yr artist gweledol Ruby Fox.

Aeth Birdsong – Cân yr Adar ar daith i Fangor, Pwllheli, Aberteifi, Casnewydd a Chaerdydd (gan gynnwys perfformiad arbennig i ysgolion), a Llundain, fel rhan o Ŵyl Gelfyddydau Hampstead a Gŵyl Jazz Llundain.

Cychod, Twneli a Phontydd

Daeth y prosiect Dysgu Creadigol Cychod, Twneli a Phontydd/, mewn partneriaeth â’r cyfansoddwr Liz Lane, cwmni cynhyrchu ffilmiau AOTV, Ysgol Cas-gwent ac Ysgol Gynradd Thornwell, i ben ym mis Rhagfyr 2016, gan ddathlu hanner canrif ers y Bont Hafren gyntaf, Twnnel Brynglas, a thaith olaf fferi Aust.

Gweithiodd myfyrwyr lefel A y Cyfryngau o Ysgol Cas-gwent gydag AOTV i gynhyrchu ffilmiau byrion a ysbrydolwyd gan Bont Hafren, Twnnel Brynglas a chwch fferi’r Severn Princess. Defnyddiwyd y ffilmiau hyn fel ysbrydoliaeth ar gyfer cyfansoddiadau gan fyfyrwyr lefel A Cerddoriaeth, a weithiodd gyda Liz Lane a’n cerddorion. Gweithiodd disgyblion o Ysgol Gynradd Thornwell gyda Liz, y telynegwr, David Lewis, a’n cerddorion er mwyn cyfansoddi eu caneuon cwch fferi eu hunain, a ysbrydolwyd gan deithiau’r Severn Princess.

Lawrlwythwch y gerddoriaeth a’r geiriau i Gân Merch yr Afon a Chân y Bont i’w chwarae a’i chanu adref neu yn yr ysgol:

The River’s Daughter Song Piano and Vocal Score
The Bridge Song Piano and Vocal Score
Boats, Tunnels & Bridges song lyrics