Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. Os ydych yn gerddor ac yn dymuno anfon CV atom, gallwch ei anfon drwy e-bost at Maria Rees, Rheolwr y Gerddorfa: maria@sinfoniacymru.co.uk