Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. Os ydych yn gerddor ac yn dymuno anfon CV atom, gallwch ei anfon drwy e-bost at James Thomas, Rheolwr y Gerddorfa: james@sinfoniacymru.co.uk