Rheolwr Cyllid Llawrydd / Cwmni Cyfrifyddu

Mae Sinfonia Cymru’n chwilio am Reolwr Cyllid llawrydd rhan amser neu gwmni cyfrifyddu i gynorthwyo â swyddogaeth ariannol y sefydliad, ac i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at ddatblygiad a llwyddiant parhaus y gerddorfa.

Mae Sinfonia Cymru yn gerddorfa siambr sy’n edrych at y dyfodol, wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, sy’n cynorthwyo cerddorion proffesiynol ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd, ac yn rhannu profiadau cerddorol arbennig â phobl Cymru. Cafodd ymrwymiad y gerddorfa i ragoriaeth ac arloesedd ei gydnabod yn ddiweddar gan Gyngor Celfyddydau Cymru trwy gynyddu eu cyllid refeniw blynyddol. Mae Sinfonia Cymru yn gosod cerddorion proffesiynol ifanc ar flaen ei weledigaeth feiddgar, gan roi mwy o gyfleoedd i arbrofi a rhoi cynnig ar syniadau newydd. Mae gan Sinfonia Cymru enw da cynyddol am wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol, ac mae wedi denu cydnabyddiaeth yn y cyfryngau cenedlaethol ac o fewn y sector am ei gwaith, ac mae wedi datblygu’n gyflym a thyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan reolwyr cyllid llawrydd neu gwmnïau cyfrifyddu, a dylai’r ceisiadau gynnwys dogfen dendro o ddim mwy na chwe thudalen A4 (derbynnir dogfennau atodol fel gwybodaeth ychwanegol), yn amlinellu:

  • Addasrwydd a chymwysterau ar gyfer y gwaith
  • Dull a methodoleg cyffredinol
  • Y personél penodol (gyda C.V. byr a chymwysterau), a fyddai’n gweithio’n uniongyrchol ar gyfrifon y sefydliad
  • Strwythur costau am bob elfen o’r gwaith, neu fel pecyn cyfan
  • I gwmnïau cyfrifyddu yn unig, bydd angen dangos amcan ychwanegol o gostau ar gyfer Archwiliad Annibynnol Blynyddol o Gyfrifon a cheisiadau gostyngiad treth i gerddorfeydd

Bydd y cytundeb yn cael ei adolygu’n flynyddol. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 12pm ddydd Gwener 3 Mawrth 2017. Anfonwch e-bost at Sophie Lewis, y Prif Weithredwr sophie@sinfoniacymru.co.uk

Welsh – Freelance Finance Manager – Accountancy Practice Job Description
Orchestra Biography – Welsh
Welsh – Staffing Structure