Cymylu terfynau a ffiniau, wedi’i ysbrydoli gan gerddoriaeth a barddoniaeth Cymru a’r DU

Mae’r grŵp cerddoriaeth rhyngwladol, Kabantu, yn ymuno gyda cherddorfa siambr arloesol o Gymru, Sinfonia Cymru, er mwyn cymylu’r ffiniau rhwng genres, gan gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth a barddoniaeth Cymru a gweddill y DU. Bydd yn cynnwys cerddoriaeth newydd sbon, wedi’i chyfansoddi gan gerddorion o’r ddau ensemble, gan gynnwys fersiynau newydd o’r caneuon Sosban Fach, Suo Gân a Dafydd y Garreg Wen. Mae Close to Folk yn ddathliad rhyfeddol o bobl a diwylliant.

Mae’r ddau ensemble yn dod ynghyd i ddatgelu cyfuniadau newydd o gerddoriaeth o bedwar ban byd, gan ddathlu’r gofod lle mae gwahanol ddiwylliannau’n cwrdd. Cerddoriaeth ymreolus yw hon, sy’n pontio cerddoriaeth gerddorfaol a cherddoriaeth werin draddodiadol gyda llyfr agored o genres a gwledydd. Mae’n broses gyfartal, gydweithredol a chreadigol, sy’n osgoi’r arweinydd a’r cyfansoddwr yn llwyr i ddychwelyd y gerddoriaeth i’r cerddorion, i greu byd newydd o sain sy’n mynd y tu hwnt i genre ac yn dathlu llawenydd pur mewn cerddoriaeth o bedwar ban byd.