Archwilio sut mae creadigrwydd yn cyd-fynd â llinell waelod busnes gan alw am ddyfodol cynaliadwy, sy’n cynnwys cerddoriaeth newydd i’r ffliwt, offerynnau taro a llinynnau. Wedi’i guradu gan Helen Wilson.