I anfon neges e-bost at Sinfonia Cymru, cliciwch yma. Os hoffech chi gysylltu â ni dros y ffôn, rhif ein swyddfa yw 029 2075 4556. Efallai byddai’n well gennych anfon llythyr? Ein cyfeiriad post yw

Canolfan Cyfryngau S4C,
Parc Tŷ Glas,
Caerdydd,
CF14 5DU.

Dylai cerddorion anfon unrhyw ymholiadau sydd ganddynt mewn neges e-bost at Tom, Rheolwr Y Gerddorfa, trwy glicio yma.

Cysylltwch â Lucy, ein Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, am unrhyw ymholiadau gan y wasg neu rai sy’n ymwneud â hyrwyddo.

Gweinyddiaeth

Sophie Lewis   Prif Weithredwr
Tammy Daly   Rheolwr Cyffredinol
Lucy Corbett    Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
Tom Hickman    Rheolwr Y Gerddorfa/Gweinyddwr
Steffan Morris    Cysylltiol Creadigol
Eleanor Prescott    Intern Creadigol

 

Lucy Stout   Cadeirydd
Gareth Jones   Prif Arweinydd
Michael Salter    Llywydd Anrhydeddus

Ymddiriedolwyr

John Antoniazzi
Peter Bellingham
Matt Carwardine-Palmer
David Jackson
Ian Morris
Kempton Rees
Catrin Slater
Gaye Williams
Bartosz Woroch