Wedi ei gefnogi gan Sefydliad Paul Hamlyn, cafodd Curadur Sinfonia Cymru ei sefydlu yn 2013 gyda’r nod o ddod â meddyliau creadigol ifanc y gerddorfa ynghyd a rhoi cyfle iddynt i fynegi eu syniadau artistig a ddatblygu prosiectau eu hunain.

Dros y tair mlynedd diwethaf, mae Curadur wedi chwarae rhan enfawr mewn rhaglennu cyngherddau a ddatganiadadu craidd y gerddorfa ac mae’r grwp hefyd wedi ddatblygu portfolio o prosiectau newydd sbon gyda’r nod o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiadau blaenllaw y gerddorfa, UnButtoned ac Unease, mewn cydweithrediad â’r cherddor ac ennillydd BAFTA, Tom Raybold a Ganolfan Celfyddydau Chapter, yn ogystal â ‘gig tafarn glasurol’ y gerddorfa Quartet a’i ddigwyddiad Silent Film yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd.

 

Wrth wraidd Curadur Sinfonia Cymru mae’r syniad nad dim ond technegwyr sy’n perfformio’n ardderchog yw cerddorion, ond eu bod nhw’n bobl ddawnus, greadigol sy’n gallu mynegi eu hunain ac yn gallu mynegi eu hunain mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol. Mae Curadur hefyd yn helpu i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer cerddorion Sinfonia Cymru; sesiynau am ysgrifennu blogiau, sut i ddelio â’r teledu a’r wasg, a gweithdai neu sesiynau gydag arbenigwyr mewn gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd.