Mae ein menter Curadur yn rhoi cerddorion wrth wraidd yr hyn a wnawn. Trwy Guradur, mae cerddorion yn dod at ei gilydd i drafod syniadau ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau, ac yn cael cymorth i ddatblygu’r syniadau hynny hyd at y perfformiad. Dechreuodd y fenter yn 2013 gyda chyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn, ac arweiniodd at ddigwyddiadau arloesol gan gynnwys Unease (2013), UnButtoned (2014) a The Freddie Mercury Project (2016).

Gallwch weld clipiau o UnButtoned yma a The Freddie Mercury Project yma.

Yn 2017-18, dechreuodd Sinfonia Cymru bartneriaeth newydd â’r lle gwaith technegol/creadigol a rennir, Tramshed Tech, i gyflwyno cyfres o gyngherddau o’u hen adeilad diwydiannol hardd yng Nghaerdydd. Cafodd yr holl gyngherddau eu ffrydio ar-lein trwy Facebook Live ac roeddent ar gael i’w gwylio am 30 niwrnod wedi hynny. Cafodd y prosiect gyllid comisiwn gan The Space ac roedd yn cynnwys cyngherddau a raglennwyd yn eclectig, gyda phwyslais ar gerddoriaeth glasurol fodern, a gosodiadau digidol yn ystod yr egwyliau gan gyfansoddwyr ifanc sy’n dod i’r amlwg.

Bydd cyngherddau 2018-19 yn cael eu cynnal ym mis Hydref (wedi’u curadu gan Benjamin Mellefont), mis Rhagfyr (wedi’u curadu gan Delia Stevens), mis Mawrth (wedi’u curadu gan Helen Wilson) a mis Mehefin (wedi’u curadu gan Abel Selaocoe). Ymwelwch â’n dudalen Cyngherddau i gael rhagor o wybodaeth a phrynu tocynnau.