Mae gweithio gydag ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal, ac mew cymunedau, yn rhan bwysig o weithgareddau’r gerddorfa. Mae ei cerddorion yn cyflwyno cerddoriaeth o ansawdd uchel i gynifer o bobl â phosibl ledled Cymru trwy brosiectau ysbrydoledig.

Mae Sinfonia Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynnal prosiectau, gweithdai a chyngherddau mewn ysgolion a chymunedau. Mae’r gerddorfa wedi gweithio gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Gwasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent, Theatr Glan yr Afon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Sir y Fflint, Theatr Harlech, Theatr Hafren, Theatrau Sir Gâr, Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon.

Yn 2015, cyflwynodd y gerddorfa brosiect ar gyfer ysgolion ym Mhowys yn seiliedig ar Garnifal yr Anifeiliaid gan Saint-Saens. Gweithiodd blant ochr yn ochr â’n cerddorion, y gwneuthurwyr ffilmiau Gritty Realism a’r animateur Sam Glazer i gyfansoddi eu caneuon eu hunain a chreu ffilmiau a animeiddiwyd yn hyfryd.

“Fy hoff diwn oedd The Swan…roedd yn ymlaciol iawn. Roeddwn i wrth fy modd ar y llwyfan” Lucy, Blwyddyn 4

“Diolch am ddod i gyfansoddi cân gyda ni. Fe wnes i fwynhau’n fawr a chefais ddiwrnod gorau fy mywyd” Freddie

“Roeddwn i’n credu y byddai cyfansoddi cân yn ddiflas, ond roedd yn wych. Fe wnaethoch chi roi hyder i ni i gyd pan wnaethon ni berfformio ar y llwyfan” Elen

 

Ffilmiau a wnaed gan blant o Ysgol Maesyrhandir gyda chymorth gan yr animeiddwyr Gerald Conn a Chris Elliott.

Yn rhan o’r prosiect Rhodd Cerddoriaeth, a gynhaliwyd yn 2015 hefyd, gofynnom i bobl enwebu ffrindiau ac aelodau’r teulu a hoffai glywed ein cerddorion yn chwarae. Gwnaethom ymateb trwy gynnal cyngherddau arbennig iawn i bobl haeddiannol iawn ledled de-orllewin Lloegr.

Gweithiom gyda dros 3700 o blant ysgol yn 2015.

Yn 2016, mae Sinfonia Cymru yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru ar brosiect yn seiliedig ar The Tempest gan William Shakespeare. Mae gweithdai’n cael eu cynnal mewn ysgolion ym Mhowys, a fydd yn diweddu mewn cyngherddau ysgol yn Theatr Brycheiniog, Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy a Theatr Hafren.

Yn ddiweddarach yn 2016, bydd ein cerddorion yn teithio ledled Cymru ar gyfer cyfnodau preswyl yn Llanelli, yr Wyddgrug a Chasnewydd. Byddant yn ymweld ag ysgolion, cartrefi gofal ac ysbytai, gan gyflwyno gweithdai ysgol rhyngweithiol a pherfformio cyngerdd cyhoeddus rhad ac am ddim yn Sefydliad y Glowyr yn Rhydaman.