Cerddorfa siambr o Gymru sy’n torri tir newydd yw Sinfonia Cymru.

“Creu cerddoriaeth o’r radd flaenaf”
Wales Arts Review

Mae cerddorion Sinfonia Cymru ymhlith cerddorion proffesiynol ifanc gorau a mwyaf dawnus eu cenhedlaeth, sy’n frwdfrydig ynglŷn â pherfformio a rhaglennu cerddoriaeth i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt. Mae’r gerddorfa’n cyflwyno teithiau cerddorfaol, cyngherddau siambr a chyngherddau mewn mannau anarferol, prosiectau dysgu creadigol, a chydweithrediadau traws-genre â cherddorion a chyfansoddwyr ar draws y sbectrwm cerddorol ehangach yn rheolaidd.

I ymuno â’n rhestr e-bost i gael newyddion a diweddariadau am Sinfonia Cymru, cliciwch yma.

Mae Sinfonia Cymru yn elusen gofrestredig ac mae cyfraniadau ein cefnogwyr yn hollbwysig i’n helpu ni i barhau i greu cerddoriaeth i gynulleidfaoedd ledled Cymru, darparu cyfleoedd i gerddorion proffesiynol ifanc, a chyflwyno prosiectau dysgu creadigol mewn ysgolion yng Nghymru. Os hoffech gefnogi’r gerddorfa trwy wneud rhodd reolaidd, gallwch ddod yn Gyfaill neu’n Noddwr. I gael gwybod mwy am y cynllun, anfonwch neges e-bost at contact@sinfoniacymru.co.uk ac fe anfonwn wybodaeth atoch.

I anfon neges e-bost at Sinfonia Cymru, cliciwch yma. Os hoffech ein ffonio ni, rhif ein swyddfa yw 02920 754556. Os yw’n well gennych anfon llythyr, ein cyfeiriad yw: Canolfan Gyfryngau S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU.

Pawb

Michael Salter Llywydd Anrhydeddus

Ymddiriedolwyr
Catrin Slater Cadeirydd
Matt Carwardine-Palmer
David Jackson
Deborah Keyser
Wiard Sterk
Marc Thomas
Simone Willis

Gweinyddiaeth
Peter Bellingham Prif Weithredwr
Tammy Daly Rheolwr Cyffredinol

Artistic Associates
Gareth Jones Founder & Artistic Advisor
Caroline Pether Leader