Mae Sinfonia Cymru yn gerddorfa siambr ifanc ac arloesol o Gymru. Mae’r gerddorfa’n cynnwys cerddorion proffesiynol yng nghamau cyntaf eu gyrfa, a dyma’r gerddorfa gyntaf, a’r unig gerddorfa, o’i math i dderbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Web

Cafodd ei sefydlu ym 1996 gan y Prif Arweinydd, Gareth Jones, ac, wedi ei nodweddu gan ragoriaeth, hyblygrwydd ac arloesedd, mae Sinfonia Cymru yn cyflwyno rhaglen amrywiol dros ben o weithgareddau bob blwyddyn. Mae’r gerddorfa wedi perfformio yn rhai o brif neuaddau cyngerdd y DU, gan gynnwys y Royal Albert Hall, Bridgewater Hall, Royal Festival Hall a Birmingham Symphony Hall, ac mae’n perfformio’n rheolaidd ar draws Cymru mewn lleoliadau allweddol fel Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Clwyd, Theatr Glan-yr-Afon a’r Hafren. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Sinfonia Cymru wedi perfformio gyda nifer o artistiaid gwadd uchel eu parch, gan gynnwys Bryn Terfel, Alina Ibragimova, Benjamin Grosvenor, Rachel Podger, Carlo Rizzi, Paul Watkins, Llyr Williams a Catrin Finch.

Mae Sinfonia Cymru’n ymddangos mewn gwyliau cerddorol bob blwyddyn, ac yn 2016, buont yn perfformio gyda Bryn Terfel a Joseph Calleja yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, yn ogystal â sawl cyngerdd fel rhan o Ŵyl y Llais Canolfan y Mileniwm. Rhoddodd y gerddorfa y perfformiad cyntaf o waith newydd Sir Karl Jenkins, sef Cantata Memoria, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref 2016, ochr yn ochr â Bryn Terfel. Ym mis Hydref 2015, perfformiodd Sinfonia Cymru yn y Royal Albert Hall ochr yn ochr â Danielle DeNiese, Alison Balsom, Sting a Michael Sheen mewn cyngerdd a ddarlledwyd ar sianel Sky Arts i ddathlu pen-blwydd Bryn Terfel yn 50. Yn 2014, chwaraeodd y gerddorfa rôl flaenllaw yn ei chydweithrediad rhyngwladol cyntaf, a ddaeth â nifer o bartneriaid Ewropeaidd ynghyd o Sweden, yr Eidal ac Estonia, a arweiniodd at ŵyl Small Nations/Big Sounds, a gyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC.

Mae’r gerddorfa wedi recordio ddwy waith gyda Deutsche Grammophon: Blessing gyda Catrin Finch a Cantata Memoria gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd er mwyn nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan. Dros y 12 mis diwethaf, mae Sinfonia Cymru wedi darlledu ar BBC One Wales a BBC Four, S4C, Sky Arts a Classic FM.

Mae Sinfonia Cymru’n comisiynu cerddoriaeth newydd gyda ffocws penodol ar gyfansoddwyr ifanc. Mae comisiynau diweddar yn cynnwys Murmurations gan Mark Boden, H20 gan Gareth Moorcraft a Queen Concertante gan Vlad Maistorovici. Mae Sinfonia Cymru hefyd yn ymrwymo i berfformio cerddoriaeth newydd. Yn 2016, perfformiwyd Birdsong – Cân yr Adar am y tro cyntaf, gan weithio ar y cyd â Gwilym Simcock a Kizzy Crawford ar gerddoriaeth newydd a gyfunodd jazz, cerddoriaeth glasurol a “soul-folk”.

Scan-150207-0024

Mae prosiectau dysgu creadigol ac iechyd a llesiant yn rhan greiddiol o weithgareddau’r gerddorfa. Gweithiodd Sinfonia Cymru mewn partneriaeth â’r gyfansoddwraig Liz Lane, cwmni ffilmiau AOTV, Ysgol Cas-gwent ac Ysgol Gynradd Thornwell ar brosiect ‘Cychod, Twneli a Phontydd/Boats, Tunnels and Bridges’, sef prosiect cyfansoddi a pherfformio aml-gyfrwng sy’n dathlu hanner canrif ers agor y Bont Hafren gyntaf, Twnnel Brynglas a thaith olaf fferi Aust. Yn 2016, gweithiodd Sinfonia Cymru gydag Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru ar brosiect yn seiliedig ar ddrama Shakespeare, The Tempest. Gweithiodd plant ysgol ledled Canolbarth Cymru gyda cherddorion i ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer cyfres o berfformiadau rhyngweithiol. Mae prosiectau’r dyfodol yn cynnwys Sing-a- Story, sef cynhyrchiad ar y cyd rhwng y gerddorfa ac Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru, Wigmore Hall Learning a’r Hafren.

Yn 2013, sefydlodd Sinfonia Cymru brosiect Curadur/Curate, sef casgliad o gerddorion cerddorfaol, gweinyddwyr a phobl ifanc greadigol eraill, sy’n dod ynghyd i rannu eu syniadau creadigol a chreu eu prosiectau eu hunain. Ers hynny, mae Curadur/Curate wedi datblygu digwyddiadau blaenllaw UnButtoned ac Unease, mewn cydweithrediad rhwng y cerddor Tom Raybould, sydd wedi ennill gwobr BAFTA-Cymru, a Chanolfan Gelfyddydau Chapter , gig tafarn clasurol y gerddorfa, sef ‘Quartet’, a’r Freddie Mercury

DSCF3539